Freelance bogholder – Tilpasset løsning til din virksomhed

Effektivisering og digitalisering af dit bogholderi

Skaber værdi for din virksomhed

Fleksibel løsning, der er tilpasset dit behov. Her er 5 gode grunde til at du skal benytte Book-keeping ApS.

  • Effektivisering og digitalisering
  • Forbedre virksomhedens cash-flow og likviditet
  • Økonomisk overblik styrker virksomheden
  • Gør det I er gode til, undgå dyre fejl
  • Økonomisk sparringspartner

Ring i dag og book et uforpligtende møde.

 

Book-keeping Aps tilbyder

Book-keeping varetager alle daglige opgaver i bogholderiet

1. Bogføring: Bogholderiet begynder med grundlæggende regnskabsføring, hvor hver økonomisk transaktion, inklusive indtægter, udgifter, aktiver og passiver bogføres.

2. Debitorstyring:  Udsendelse og registrering af fakturaer til kunder. Dette indebærer at spore udestående betalinger og sørge for, at rykke kunder for udestående betalinger.

3. Budgettering: En væsentlig opgave for bogholderiet er at hjælpe med at udarbejde og opdatere budgetter. Dette hjælper virksomhedsledelsen med at planlægge og træffe beslutninger på baggrund af økonomisk forudsigelighed.

4. Skattehåndtering: Der er mange deadlines samt  skatteregler der skal overholdes og indberettes korrekte til skattemyndighederne. Dette inkluderer administration af A-skat, moms, lønsum og eventuelle andre skatteforpligtelser.

5. Lønadministration: En vigtig del af bogholderiets opgaver omfatter lønadministration. Dette indebærer at beregne og udbetale løn til medarbejdere, håndtere skat og indberette lønoplysninger korrekt.

6. Finansiel Rapportering: Bogholderiet genererer finansielle rapporter, der giver en klar oversigt over virksomhedens økonomiske præstationer. Dette inkluderer resultatopgørelser, balanceopgørelser og likviditetsopgørelser.

7. Revision: Bogholderiet er også ansvarligt for at forberede dokumentation og materiale til revisionsformål og samarbejder med revisorer for at sikre, at økonomiske data er nøjagtige og i overensstemmelse med loven.

Årsregnskaber

Book-keeping er behjælpelig med at afregne og indberette årets resultat til skat både for enkeltmandsvirksomheder og selskaber. For selskaber med revisionspligt klargør Book-keeping al relevant materiale til en Aut. revisor.

 Hvorfor en årsrapport?

Selskaber er forpligtiget til at indberette en offentlig tilgængelig årsrapport hvert år, senest 6 mdr. efter endt regnskabsår.

“Årsrapporter er detaljerede dokumenter, der giver en omfattende oversigt over en virksomheds økonomiske præstationer og aktiviteter i løbet af et regnskabsår. De indeholder typisk oplysninger om indtægter, udgifter, balance, overskud og tab samt en beskrivelse af virksomhedens strategi og fremtidige planer. Årsrapporter er juridisk påkrævet for mange virksomheder og er en vigtig kilde til information for investorer, långivere og andre interessenter.”

 

Krav om revisorerklæring for virksomheder i særlige risikobrancher. (2023)

For virksomheder i regnskabsklasse B, som befinder sig i det, der benævnes særlige risikobrancher, og som samtidig har en årlig nettoomsætning på over 5 mio. kr. i to på hinanden følgende regnskabsår, er der fremover krav om en uafhængig revisors erklæring efter eget valg. 

Der er som nævnt tale om en erklæring efter eget valg, hvorfor de omfattede virksomheder selv kan vælge, om det skal være en erklæring om assistance, review, udvidet gennemgang eller revision af årsregnskabet. Ved erklæring om assistance efter netop denne bestemmelse skal revisor være uafhængig, hvilket efter revisorloven ellers ikke er et krav ved andre erklæringer om assistance.

Der lægges i den oprindelige politiske aftale op til følgende 11 særlige risikobrancher: 1) Vejgodstransport, 2) Flytteforretninger, 3) Restauranter, 4) Pizzarier, grillbarer, isbarer m.v., 5) Event catering, 6) Anden restaurationsvirksomhed, 7) Caféer, værtshuse, diskoteker m.v., 8) Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser, 9) Webportaler, 10) Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser og 11) Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser.

Værdiskabende digitalisering

Digitalisering og effektivisering af bogholderi

Fremtiden for økonomistyring

I dagens digitalt drevne verden har digitalisering og automatisering revolutioneret måden, hvorpå bogholderi og økonomistyring udføres. Dette skift har ført til betydelige fordele for virksomheder, uanset deres størrelse. Her er, hvordan digitalisering har ændret spillet og øget effektiviteten i bogholderiarbejdet:

1. Automatisering af rutineopgaver: Digitalisering gør det muligt at automatisere gentagne opgaver som fakturering, bogføring og indberetning. Dette frigør bogholdernes tid til mere værdiskabende opgaver.

2. Hurtigere dataindsamling: Digitalisering gør det nemt at indsamle finansielle data fra forskellige kilder, hvilket reducerer risikoen for menneskelige fejl og gør det muligt at få realtidsinformation om virksomhedens økonomiske status.

3. Adgang worldwide Med digitalisering kan bogholdere og virksomhedsledere få adgang til deres økonomiske data og rapporter fra næsten enhver enhed med internetforbindelse, hvilket giver større fleksibilitet og mobilitet.

4. Ny bogføringslov fordre at al regnskabsmateriale skal bogføres i et godkendt online regnskabsprogram og alle bilag tilmed skal opbevares digitalt.

Kontakt Book-keeping for en uforpligtende snak om Jeres muligheder.

Vi mødes i skyen

 Implementering af ny bogføringslov

Priser

Konkurrencedygtigte priser:

Vores bogholderitjenester tilbydes til konkurrencedygtige priser. Prisen er kun 460 kr. ex. moms.

(Priserne er opdateret 01.10.2023)

Udekørende opgaver:

Ved udekørende opgaver hvor Book-keeping arbejder på Jeres kontor er prisen 510 kr. ex. moms.

Der faktureres min. for 6 timer ved udekørende opgaver + KM penge. Udekørende opgaver tages kun ind i begrænset omfang.

Årsrapporter:

Priser på udarbejdelse af årsrapporter starter ved 3.500 kr., og enkeltmandsvirksomheder fra 1.995 kr.

Få mere ud af dine  penge

Profil

Pernille Jensen, ejer og stifter af Book-keeping er, uddannet Finansøkonom med speciale i økonomistyring, har mange års erfaring med bogføring og lønadministration for små og mellemstore virksomheder med op til 2 cifret mio. omsætning og 20 ansatte, funktionærer og timelønnede.

Book-keeping ApS har kunder fordelt på mange forskellige brancher, overalt i landet og 1 medarbejder. Fordelen ved at vælge en freelance bogholder er vi kender mange brancher og de tilhørende moms og skatteregler. Derudover er vi opdateret på digitalisering og lovgivning hvilket ofte har vist sig som en stor fordel for virksomhederne.

Et godt samarbejde består af simple aftaler om hvordan og hvornår virksomhedens materiale afleveres til Book-keeping, og dernæst at der besvares på evt. opklarende spg. til materialet. Derefter kan man trygt læne sig tilbage og overlade diverse deadlines til Book-keeping for indberetning.

 Overlad alle deadlines

Freelance bogholder | ekstern bogholder

 Ledige jobs

LEDIGE JOBS / STUDIEJOB 

Book-keeping ApS søger løbende medarbejdere til et job med stor fleksibilitet med mulighed for hjemmekontor og enkelte dage ude hos kunder. Jobbet vil indebærer en bred kontaktflade med stor variation i opgaverne. Bred erfaring indenfor faget, selvstændighed eller stort engagement samt lyst til at lære er vigtigt.

Du er måske studerende og ønsker et relevant studiejob 5-8 timer om ugen.

Ansøgninger er velkommen på kontakt@book-keeping.dk

Referencer

Pernille hjælper mig med årsafslutning, bogføring og andre spørgsmål som en ikke specielt regnskabskyndig selvstændig har brug for svar på. Altid hurtigt og præcist svar på spørgsmål og yderst rimelige priser. En kæmpe lettelse for mig, så jeg kan koncentrere mig om kernen i virksomheden.Kan klart anbefales! Christian kronborg
"Vi har haft stor glæde af samarbejdet Book-keeping: Virksomheden blev reddet pga. Pernilles arbejde med oprettelse af aftaler med både Skat og leverandører for mere end 5 mio. Gennem betalingsaftaler med både debitorer, kreditorer og Skat, en afdragsordning, et budget og et likviditetsbudget undgik selskabet konkurs."
"Pernille har gennem 3 år varetaget bogføring, lønadministration, budgetopfølgning til vores store tilfredshed. Pernille er en pålidelig og stabil person og en rigtig god kollega. Vi kan varmt anbefale andre virksomheder at benytte sig af Pernilles assistance." Thomas Slivsgaard, CEO, Converdan A/S
Pernille er dygtig til sit arbejde, selvkørende og får tingene gjort. Man kan altid stole på at aftaler og deadlines bliver overholdt. Det er et samarbejde vi er meget glade for i virksomheden. Tømrerfirmaet Kvist