Ny bogføringslov

Nyere bogføringslovgivning fordre at virksomheder med en omsætning på mere end 300.000 kr inden for de næste 2 år skal anvende et godkendt regnskabsprogram og opbevare alle bilag digitalt.

For at se de specifikke krav for din virksomhed, kan du se billedet til højre eller prøve Erhvervsstyrelsens test via dette link: https://erhvervsstyrelsen.dk/guide-er-din-virksomhed-omfattet-af-reglerne-om-digital-bogfoering.

Benyt ventetiden til at forberede og optimere dit bogholderi. Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Book-Keeping.dk.

Screenshot 2023 11 20 at 07 57 08 Digital bogfoering Tidsplan for virksomheder og systemudbydere

Revisoradgange

Skal Book-Keeping indberette på vegne af Jeres virksomhed, benytter vi revisoradgang til skat.

Dette er en nem løsning til at tilgå al nødvendig information i forbindelse med årsafslutning, samt at indberette moms og selvangivelser.

Se præcist hvordan du giver adgang på Skat.dk vha. af billedet til venstre, som er fra skat.dk

Deadlines

Med Bookkeeping som Jeres bogholder varetags alle Jeres deadlines løbende, uden det kræver Jeres opmærksomhed. Som nyopstartet EMV eller selskab skal der afregnes moms hvert kvartal de første 2 år.

Såfremt likviditeten er presset kan der oprettes en afragsordning ved skat. Kontakt Bookkeeping for at hører mere herom.

Som arbejdsgiver skal virskomheden, små og mellemstore virskomheder, afregne A-skat 10 dage efter kønafregningen. Store virksomheder skal afregne ultimo samme måned for lønafregning.

Pt. Er A-skatter for for juli 2023 udskudt til februar 2024. Vær opmærksom på virksomhed har tilstrækkelig likviditet til denne udskuddte post.

Derefter afregnes for 6 mdr. Ad gangen, fx 1.halvår mellem 1/1 – 30/6 indberettes fra 15/7 og betales senest 1/9, menmindre virsomheden opnår en omsætning over 5 mio. så skal moms af afegnes hvert kvartal. Vær opmærsom på moms ikke kan betales tidligere end 5 dage før deadline, ellers sender skat din betaling retur.

Årsrapporter har deadline 6 mdr. Efter endt regnskabperiode, datoen vil være afhængig af om selskabet har regnskabsår efter kalenderåret, eller et skævt regnskabsår som fx 1/7 – 30/6.

Fromålet med offentliggørelse af status årligt, er virksomhedens forretningsmæssige relationer kan læse om selskabet sundhedstilstand eller mangel på samme.

Nyttig info

Hold øje med din skattekonto er i 0 kr., ellers påløber renter 😊

Efterindberetninger af moms vil fremover medfører renteberegning.

Praktik

Book-Keeping tilbyder studerende muligheden for praktik, så ansøgninger samt CV modtages gerne i løbet af året.

Pt. er pladen for 2024 optaget, men 2025 praktik muligheden er åben.

Ansøgning kan fremsendes til kontakt@book-keeping.dk